header v2

yt iconfb icon

logo

A projekt 15 fős delegációja 2016. november 29. – december 1. között az alábbi intézményekben tett látogatása során sok tapasztalatot gyűjtött.

2016. november 29-én Oltenben a Pallas Klinik épületében fogadták delegációnkat. A szemészeti alapellátástól a csúcsellátásig mindent biztosító központban, a szemészeti részleg orvosigazgatója, prof. Heinrich Gerding és munkatársa, Somfai Gábor mutatta be nekünk a svájci egészségügyi és egészségbiztosítási rendszer sajátosságit, valamint a Klinikán végzett munkát.

A Klinika fő profilját a szemészeti, ezen belül a lézeres beavatkozások, valamint bőrproblémákkal kapcsolatos kezelések és a plasztikai sebészeti műtétek, ortopédiai ellátás alkotják. Az egyetemileg akkreditált gyakorlati helyet nyújtó poliklinika filozófiája szerint családias, emberközeli környezetben nyújtanak minőségi ellátást. Az Oltenben található Pallas Klinikát 1994-ben Grigoris Pallas alapította, jelenleg Svájcban 14 helyszínen működik ilyen klinika.

A Klinika által nyújtott szolgáltatások kapcsán felmerült a kérdés bennünk, hogy miután eldönti a kliens, hogy igénybe kívánja venni valamely ellátást, milyen költségből kerül ez finanszírozásra. Somfai Gábor tájékoztatott minket arról, hogy Svájcban a betegbiztosítási díj mindenki számára kötelező és személyenként megkötendő – főként piaci alapú - szerződés alapján fizetendő. A díjtétel összege független a biztosított jövedelmétől és nem is abból kerül levonásra a munkáltató által. Az ún. alapbiztosításhoz jön a különböző, nem kötelező, de szükséges szolgáltatások biztosítása: pl. külföldi ellátás, az osztályokra beosztott (privát, félprivát, általános) kórházi kezelés, ápolási biztosítás. Magán- és állami biztosítót egyaránt lehet választani. A biztosítási díj a választott biztosítóintézettől, a biztosítás típusától és az önrész mértékétől függ. A biztosítás magában foglalja a beteg-, baleseti- és anyasági ellátást, az orvosi kezeléseket és gyógyszerellátást. 18 év alatt is fizetendő, de egy alacsonyabb összeggel. Az önrész felnőttek esetében min. 300, max. 2.500 frank, gyerekek esetében akár 0 frank is választható. Minél magasabb önrészt vállalunk, annál alacsonyabb a havidíj. Amennyiben az orvosi költségek és az orvos által felírt gyógyszerek számláinak összege az adott évben eléri az önrész mértékét, az ezen felüli számláknak már csak a 10%-át kell a biztosítottnak fizetnie. Somfai Gábor arról beszélt, hogy fiatalabb korban érdemes megkockáztatni a legmagasabb önrészt, mert a vizitdíj és gyógyszerköltség várhatóan úgyis az önrészen belül marad, még ha alacsonyabb is az.

Svájc 8 millió lakosságából akadnak olyanok, akik a nem tudják fizetni a betegbiztosítási díjat. Sürgősségi esetben ilyenkor ellátást kaphatnak a nem fizetők is, a költségek 85%-át pedig az illetékes kanton fizeti meg.

A hálapénzzel kapcsolatos kérdéseinkre azt a választ kaptuk, hogy pénzösszeg nem fogadható el, 50 CHF értékben azokban hálaajándékot elfogadhat az orvos.

A biztosítási díjak azonban évről évre nőnek, ezért az emberek elkezdtek fokozottan figyelni egészségükre, hiszen a magas egészségügyi költségek miatt megértették a prevenció jelentőségét. Sok biztosító díjkedvezményt ad a rendszeres szűrésekben részt vevő klienseinek.

A második napon 2016.11.30-én Genfben a Centre Commercial de Carouge-ban vártak minket, ahol két előadást hallgathatott meg delegációnk, melyek fő fókuszában az otthonápolás és személyre szabott betegellátás állt. Az IMAD otthonápolási igazgatója, az ügyfélszolgálati igazgatója és egy intézetüknél dolgozó dietetikus fogadott minket. Svájcban törekednek a hospitalizáció időtartamának lecsökkentésére, preferálják az egynapos sebészeti ellátásokat. A prezentációból kiderült, fontosnak tartják, hogy a lakossághoz közelebb hozzák a szolgáltatást és az otthoni ellátással csökkentsék azokat az anyagi terheket, amelyeket a kórházi ellátás jelent. A szervezet 24 kantont fog össze és közel 2300 alkalmazottal működik, amelyből 800 fő ápoló végzettséggel (4 éves BSC képzés + 3-6 hónapos kiegészítő képzés) rendelkezik. A szervezet az Egészségügyi Minisztérium alá tartozik és bár működése autonóm, ugyanakkor államilag finanszírozott és az adókból kerül fenntartásra. Mint megtudtuk, ,,a fájdalomnak nincsen munkarendje”. Az otthonápolási szolgáltatást 40 óra/hétig a biztosító finanszírozza, míg ennél magasabb óraszám felett a kiegészítő biztosítás szükséges. Az ellátás 10%-át fizeti a kliens önrészként.

Az IMAD rendszerébe több csatornán keresztül lehet bejutni (kezelőorvos javaslata, páciens közvetlen kérése, kapcsolattartó nővérek jelzése). A belépési pontnál egy kb. 180 kérdésből álló kérdőívvel mérik fel a páciens egészségi és szociális állapotát, majd az alapján készítik el a gondozási tervet. Ügyfeleik 25%-a állandó felügyeletet igényel. Az alapszolgáltatás része az ápolás mellett a háztartási feladatok elvégzése, dietetikai tanácsadás, valamint szükség esetén család támogatása, akár a gyermekekkel való együtttanulás. Utóbbi egyik fő esete, amikor a családban beteg gyermek él, hiszen kimutatták, hogy ilyen esetben magasabb a válások száma és a testvérek is később pszichológiai segítségre szorulnak. Ennek megelőzése érdekében családterapeuta segíti őket.

Munkatársaik között vannak olyan ergoterapeuták is, akik segítik a beteget abban, hogy immunrendszere megerősödjön a műtét előtt, így csökkentve a várható kórházban töltött időt. Az IMAD dolgozóinak többsége részmunkaidőben, rugalmas időbeosztással dolgozik, folyamatos képzéseken és szupervíziókon vesz részt. Mivel Svájcban ötven orvosból egy megy házhoz, ezért igyekeznek orvos-centrikus helyett ápoló-centrikussá alakítani a rendszert, hiszen Svájcban is egyre kevesebb az orvos, miközben sok az idős, krónikus vagy táplálkozással összefüggő betegségben szenvedő kliens. A szervezet a hatékonysági tartalékokat mozgósítja, hogy lépést tudjon tartani a növekvő igényekkel, valamint kiegészítő szolgáltatásokon keresztül (pl. gyógyszer- és segédeszköz értékesítés, technológiai támogatás – eHealth eszközök) biztosít többletforrásokat a működéshez.

A második prezentációt a Coopérative de Soins Infirmiers (CSI) munkatársai tartották, akik több mint 30 éve nyújtanak szolgáltatásokat a genfi kantonban. Ebben a non-profit szervezetben közel 300 ápoló dolgozik önkéntes szerveződésként, akik közel 1400 klienst látnak el. Az ápolók mindegyike önálló gazdasági szereplő, a CSI az adminisztrációban, a szakmai koordinációban és kooperációban, a munkaközvetítésben ad nekik támogatást. A kliensek felmérése, a vizsgálatok elvégzése és alapgondozás tartozik a feladataik közé. A családtagok vagy a kezelő orvos bízzák meg a külső szereplőt az ápolással. A kialakult protokollok alapján kéthetente kontrolljelentést kap az orvos a páciense állapotáról. A helpdesk feladatokat az ápolók és a segéd-ápolók látják el. Az ápoló rendszeres látogatásokkal személyre szabott ellátást nyújt, melynek célja, hogy elkerülje vagy késleltesse a drágább kórházi ellátás szükségességét. A szolgáltatásért a kliens naponta maximum 8 CHF-et fizet. Az egészségügyben dolgozók elmondása alapján a Svájci egészségügyi ellátórendszerre egyre nagyobb terhet ró a társadalom elöregedése, a házi betegápolásban részt vevő kliensek jelentős része 80 év feletti.

2016.12.01-án Genfben a Groupe médical d’Onex Egészségházban dolgozók munkájával ismerkedtünk meg. Itt egy épületen belül terapeuták, közel 200 orvos és egészségügyi szakember dolgozik együtt. A technikai felszereltség lehetővé teszi, hogy az orvosi és sebészeti területen kiemelkedő ellátást nyújtson. Szükség esetén a páciens innen kórházba utalható. Ez a struktúra elsősorban gazdasági előnyök miatt alakult ki – az egészségügyi ellátás különböző szegmensein dolgozó önálló gazdasági szereplők a fix költségek megosztása, a szakmai kooperáció elősegítése, és ezáltal komplexebb szolgáltatások nyújtása érdekében közös infrastruktúrán osztoznak. A kezelés során a kliens keresi fel az Egészségházat, ahol egy IT adatbázisba kerülő adatai alapján orvosból és különböző szakemberekből álló csoportok konzultációk során határozzák meg a szükséges kliensutat. A prevenciós tevékenységet elsősorban az orvosok és egyéni szinten végzik, a szekunder, és a tercier prevencióra helyezik a hangsúlyt, az idősebb korosztály a fő célcsoportjuk. Közösségi egészségfejlesztés egyelőre minimális (hisz a biztosítók csak egyéni szolgáltatásokért fizetnek), de ennek jelentőségét egyre inkább felismerik, és plusz szolgáltatásként az egészségház népszerűségét is növelik. A poliklinikának van egy hét ágyas osztálya, ahol a kliensek, akik már nem igénylik az aktív kórházi ágyon történő egészségügyi ellátást, de otthonukba még nem bocsáthatók, szakszerű egészségügyi felügyelet mellett lábadozhatnak. Dr. Nicolas Perone bemutatta az IT rendszert, amelyben az adatok felhasználhatósága a kliens önrendelkezésén alapul és elengedhetetlen feltétele a munkafolyamatok megkönnyítésének és kliensutak átláthatóságának. Az egyes egészségügyi szolgáltatók által használt IT rendszerek egymás közti kommunikációját egy államilag kifejlesztett portál biztosítja.
Dr. Philippe Schalter elmondta, hogy szemléletük szerint ,,annyiféle protokoll van, ahány páciens”, de törekednek a folyamataik átláthatóvá tételére. Saját teljesítmény-indikátor rendszerük még nincs, de tervezik annak kialakítását. A biztosító felé kötelező jelentések (pl. gyógyszerezés, kihasználtság, továbbutalás, prevenciós szolgáltatások) egyelőre inkább a költség-kontrollingot szolgálják, nem a teljesítményértékelést.

A tapasztalatokat a delegáció tagjai megosztották egyrészt a praxisközösségen belül, másrészt a 2016. december 8-i praxiskoordinátori egyeztetésen is napirendre került, harmadrészt a projekt 2017 februárjára tervezett záró konferenciáján is prezentálásra kerülnek.

Budapest, 2016. december 11.
SH/8/1 Projektiroda

alapel bwhozzajar bwminiszterelnokseg bw
A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósul meg.
The project is supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution.
www.svajcihozzajarulas.hu

Copyright © 2015 - Alapellátás-fejlesztési Modellprogram. Minden jog fenntartva!